• کشور آذربایجان یاشما

  ...

 • کشور آذربایجان یاشما

  ...

 • کشور آذر بایجان شهر لریک

  ...

 • فرهادی خلخال

  ...

 • سیما کادوس اردبیل

  ...

 • حیران محمودی

  ...

 • پیرانشهر

  ...

 • سپراتور آمونیاک

  سپراتورهای آمونیاکی شرکت آذربرودت ساوالان در اندازها و سایزها از ۴۰۰ تا ۱۴۰۰۰ لیتر مطابق با ظرفیت ها ...

 • کنترل اتمسفر(CA)

  مطالعات متعدد و مشخص و بخش به بخش به تحقق مفهوم بسیار خلاقانه از سیستم های کنترل اتمسفر منجر می شود. ...

 • رسیور مایع شکن

  مایع شکن های شرکت آذر برودت ساوالان مطابق با نیاز و ظرفیت پروژه های مورد نیاز و درخواست مشتریان طراح ...

 • نمایش مطالب بیشتر