۲۶ خرداد ۰۳

ایمیل : info@azarbroodat.com - تلفکس: 32545511-045 - تلفن:32545544-045

pro-azarbroodat

Ammonia-separators
سپراتورهای آمونیاکی شرکت آذربرودت ساوالان در اندازها و سایزها از...
توضیحات
Controlled-Atmosphere-Cold-Rooms
مطالعات متعدد و مشخص و بخش به بخش به تحقق...
توضیحات
Suction-Line-Accumulator
مایع شکن های شرکت آذر برودت ساوالان مطابق با نیاز...
توضیحات
Ammonia-Compressor-Unit
یونیت رک به صورت آمونیاک مرکزی با چندین دستگاه كمپرسور...
توضیحات
Single-units-with-Hermetic-compressors
تک یونیت ها در پروژه های کوچک سردخانه هم به...
توضیحات
Ammonia-piping
پایپینگ سیستم های آمونیاک شامل خط های ساکشن، خط مایع...
توضیحات