۳۱ تیر ۰۳

ایمیل : info@azarbroodat.com - تلفکس: 32545511-045 - تلفن:32545544-045
یونیت
  • سیستم های یونیت رک

    به صورت فریون مرکزی با قابلیت کنترل سیستم از یک محل مورد نظر با راندمان بالا،مصرف انرژی پایین نسبت به سیس ...

    به صورت فریون مرکزی با قابلیت کنترل سیستم از یک محل مورد نظر با راندمان بالا،مصرف انرژی پایین نسبت به سیستم های مستقل و همچنین نیاز به تعمیر و نگهداری راحت تر نسبت به یونیت های رک جداگانه می باشد.لازم ...

    ادامه مطلب