۳۱ تیر ۰۳

ایمیل : info@azarbroodat.com - تلفکس: 32545511-045 - تلفن:32545544-045
پشتیبانی

لطفا برای کسب مشاوره و راهنمایی های لازم در خصوص کلیه عملیات احداث، اجرا و خدمات سیستم های برودتی و حرارتی و کنترل اتمسفر با متخصصان و مهندسان شرکت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید .

 1. دفتر مشگین شهر

  ۰۴۵-۳۲۵۴۵۵۱۱   و   ۳۲۵۴۵۵۴۴-۰۴۵

 2. دفتر اردبیل

  ۰۴۵۲-۳۳۸۷۳۶۷۳

 3. ارشد عباسیان

  ۰۹۱۴۳۵۲۲۳۸۹

 4. مهدی عباسیان

  ۰۹۱۴۴۵۲۸۸۳۴

 5. محمد علی عباسیان

  ۰۹۱۴۳۵۸۹۸۵۷

 6. ناصر حسین نژاد

  ۰۹۱۴۷۰۷۴۱۴۸